Офіційні правила участі в рекламній акції (надалі – Акція)

 

 

1. Організатор Акції

 

1.1. Організатором Акції є Фізична особа – підприємець Чурута Валентина Олександрівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів: 2073717926, місцезнаходження: 02081, м. Київ, пр.-т. Григоренка, буд. 22/20, кв. 550.

2. Мета проведення Акції

Метою проведення Акції є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується Організатором Акції в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до цієї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції, привернення уваги до цієї продукції та підвищення попиту споживачів.

3. Учасники Акції

 
3.1. До участі в Акції запрошуються усі громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, у тому числі, але не включно, спеціалісті та фахівці (лікарі, косметологи) у області косметології, дерматології та естетичної медицини, фізичні особи – підприємці (далі – Учасники).
3.2. Наступні особи Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

  • власники, працівники та представники (а також їх найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) будь-якої компанії, залученої до організації та проведення Акції.

3.3. Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їх законних представників в порядку, передбаченому законодавством України.

4. Період проведення Акції

4.1. Акція триватиме з «17» листопада 2016 року по «25» листопада 2016 року включно.

4.2. Інформування Учасників Акції проводиться шляхом розміщення Правил на увесь Період проведення Акції на сайті: http://sipge.com

5. Територія проведення Акції

Акція проводиться на всій території України, за винятком території проведення антитерористичної операції, тимчасово окупованої території (Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей).

6. Акційна продукція

В Акції приймає участь вся продукція Організатора, яка зазначена у прайс-листі Організатора, який діє на момент проведення Акції, та яка є у наявності на складі на момент проведення Акції (надалі – Продукція).

7. Умови прийняття участі в Акції

7.1. Для прийняття участі в Акції зацікавлена особа повинна в Період проведення Акції виконати наступні дії:

  • зареєструватися на сайті http://sipge.com, де обов’язково вказати контактну адресу, прізвище та ім’я, адресу електронної пошти, номер контактного телефону для зв’язку, тобто заповнити всі вказані на сайті поля;
  • у період з «17» листопада 2016 року по «24» листопада 2016 року включно одноразово (одноразовим платежем) придбати у Організатора Продукцію на загальну суму 40 000,00 грн. (Сорок тисяч грн. 00 коп.). Підтвердженням оплати Продукції є корінець приходного касового ордеру, наданий Організатором, або дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок 26003052742910  у ПАТ КБ «Приватбанк» Печерська філія у м. Києві МФО 300711, код за ЄДРПОУ/ДРФО Саме ця дата береться до уваги Організатором при визначенні одержувачів Подарунку.

7.2. Організатор Акції має право відмовити в участі в Акції особі, що невірно, або не повністю надала інформацію, що зазначена у цих Правилах, або надала недостовірну інформацію, що визначена в цих Правилах, або грошові кошти від Учасника не були зараховані на поточний рахунок Організатора, або були зараховані із запізненням, що не залежить від Організатора.

8. Подарунок Акції

8.1. Учасники мають шанс отримати наступний подарунок: право відвідати конгрес «Aesthetic Consilium Congress», що відбудеться у Празі 8-10 грудня 2016 року (надалі – Подарунок). Всього: 2 (два) Подарунка. Подарунок включає у себе запрошення на вищевказаний конгрес. Вартість проїзду, проживання, харчування, оформлення документів та інші витрати до Подарунку не входять та Організатором не компенсуються.

8.2. Подарунки можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Подарунків тільки на умовах цих Правил. Один Учасник може отримати тільки 1 (один) Подарунок.

9. Порядок прийняття участі в Акції та отримання Подарунка.

9.1. Одержувачів Подарунку буде визначено «25» листопада 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 9 шляхом випадкового відбору із номерів Учасників, що були присвоєні при реєстрації ними на сайті відповідно до підпункту 1 п. 7.1. цих Правил та які одноразовим платежем оплатили Продукцію на суму, що вказана у підпункті 2 п. 7.1. цих Правил. При визначенні одержувачів Подарунку Організатором приймається рішення та складається відповідний протокол.

9.2. Протягом 2 (двох) робочих днів з дати визначення одержувачів Подарунку, Організатор зв’язується з ним за координатами, що зазначені на сайті Організатора, з проханням надати документи, необхідні для оформлення отримання Подарунку, а саме:

- копію паспорта громадянина України (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт, сторінку з реєстрацією (пропискою);

- копію закордонного паспорту з дійсною відповідною візою;

- копію довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера.

9.3. Одержувач Подарунку повинен з’явитись за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 9, не пізніше 2 робочих днів з дати повідомлення від Організатора про те, що він став одержувачем Подарунку. Одержувач Подарунку повинен мати при собі чинний паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, чинний закордонний паспорт. Відмова від надання зазначених документів, або надання їх пізніше вказаного терміну, або за відсутності чинного закордонного паспорту з необхідним строком його дії, відсутності відповідної візи позбавляє одержувача Подарунка права на отримання його.

9.4. У випадку, якщо зв’язатися з одержувачем Подарунку за координатами, що зазначені ним неможливо, або сам одержувач Подарунку відмовився від Подарунку, або відмовився від надання необхідних документів та/або не надав документи протягом 2 (двох) робочих днів з дати повідомлення про отримання Подарунку, вважається, що такий одержувач Подарунку втратив право на Подарунок.

9.5. Одержувач Подарунку не може передавати права на отримання Подарунку іншим особам.

9.6. У випадку, якщо Учасник Акції, за певними причинами не залежними від Організатора, не має можливості одержати Подарунок, він не має права на одержання будь-якої компенсації.

9.7. Організатор не відшкодовує одержувачу Подарунку вартість будь-яких витрат пов’язаних з отриманням Подарунку, у тому числі вартість проїзду до м. Києва, проживання та харчування у м. Києві.

9.8. Організатор не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником Акції, якщо прізвище та / або телефон Учасника Акції вказані ним неправильно. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

9.9. У разі неможливості або відмови Учасника Акції отримати Подарунок Організатор має право розпорядитися цим Подарунком на власний розсуд.

10. Інформування Учасників Акції.

10.1. Інформування Учасників Акції проводиться шляхом розміщення Правил на увесь Період проведення Акції на сайті http://sipge.com

11. Надання інформації

11.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення Акції згідно з офіційними правилами підготовки статистичної інформації тощо. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов'язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.

11.2. Учасник Акції надає згоду на отримання на його телефон, адресу новин та інших інформаційних повідомлень від Організатора в майбутньому. Прізвище та ім'я одержувача Подарунку може бути опубліковано на сайті Організатора та у соціальних мережах, на що одержувач Подарунку надає Організатору на це згоду без будь-якої компенсації.

12. Інші умови

12.1. Подарунок не має грошового еквівалента і обміну та поверненню не підлягає.

12.2. Претензії щодо Подарунку Організатором не приймаються та не розглядаються.

12.3. Всі Учасники Акції діють особисто, від свого імені, добровільно та самостійно. Учасник Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Подарунку.

12.4. Всі результати Акції та / або рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають та поширюються на всіх Учасників та одержувачів Подарунку.

12.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції та оскарженню не підлягає.

12.6. Організатор не несе відповідальності щодо використання Подарунку після його одержання Учасником.

12.7. Організатор не несе відповідальності за роботу і будь-які помилки банківських установ, операторів телефонного, поштового зв’язку та кур'єрських служб, пошти; за настання обставин непереборної сили, форс-мажорних обставин.

12.8. Організатор і пов'язані з Акцією особи не несуть відповідальності за неможливість надання Подарунка Учасникам Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником були вказані невірно та/або нерозбірливо, змінено тощо. При цьому такий Учасник втрачає право на одержання Подарунку.

12.9. Організатор Акції у будь-який момент має право відмінити проведення Акції, при цьому не несе ніякої відповідальності за таке рішення.

12.10. Організатор і пов'язані з Акцією особи Акції не вступають в будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції, прав на одержання Подарунка. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких спорах.

12.11. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в дані Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, з обов’язковим їх розміщенням на сайті.